Avanos escort avanos escort bayan escort avanos
Galeri

Paylaş

Bilgiler
13.774 Görüntüleme
Şehir : Nevşehir
Semt : Avanos
Telefon : Avanos escort
Ücret
1 Saat : Escort kızlar
1 Gece : Escort kızlar
Açıklama - Hizmetler

Avanos Escort Avanos Escort Bayan Avanos Escort Kızlar kapadokyanın en gözde yeri olan avanosun escort bayanları lez ve lezbiyen escortluk hizmeti veren bayanlar sitemiz sizlere özel ilan katagorisi ile hizmet vermeye devam ediyor, Nevşehir avanos ilçesinin güzel bayanları sitemiz sizler için hizmet girdi kaliteli güzel bayanlar sizleri bekliyoruz..

 

Kapadokyanın en gözde yeri olan Avanos escort bayan platformu… TELEFON

yorumlar:

44 Yorum Yapılmış!

MertOca 15, 2013

Merhaba size nasıl ulaşabilirim.

Cevapla

  JenayaŞub 14, 2013

  anavosdan üniversteli bayan arkadaş arıyorum

  Cevapla

selimOca 16, 2013

selm anavostan bayan arkadaş arıyorum

Cevapla

  NatalyaŞub 13, 2013

  MAHMATLI 2. KURULTAYINASf6zlerime selam ile başlarım,Merhaba! Sevgili karındaşlarım.Yesevi’ce kendi nefsim taşlarım,Oğuz soaylrından soyumuz vardır.Oğuzhan atamdır, dedem Yulduz han,Amcam Afşar, Beğdili ve de Karkın’dan,Hepimizin boy babası Kızık han,Kızık boylarından boyumuz vardır.Bayındır, c7avuldur, Kınık ve KayıBunlar akrabamız, amuca, dayı.Hepsinin ie7inde Mahmatlı Kf6yfc,Kf6yleriniz gibi kf6yfcmfcz vardır.Bozulus, Bozatlı f6z kardaşımız,Df6ger, Bfcğdfcz, Salur hep yoldaşımız.Bayat, c7epni, Kıpe7ak da haldaşımız,Yirmi df6rt boydan da payımız vardır.Vezirkf6prfc, Sorgun, Kelkit, c7amardıAnkara’dan Taşkf6prfc’ye uzardı.Her birinde akraba Mahmatlı vardı,Milyonları tutan sayımız vardır.Bu topraklar harman olmuş bizimle,Anlatmaya e7alışırım sazımla,Yolda uzak, kalpte yakın sizinle,Bu vatan fczeri sayemiz vardır.Karayılan, Şehit Kamil bizimdir.Bu toprağı vatan yapan f6zfcmdfcr.Hepinizin sf6zfc benim sf6zfcmdfcr.Bir de Osmanlı’da Kayı’mız vardır.Birisi Mahmatlı, biri Atmalı“Gfcne dek harasız” diye e7atmalı (Bugfcne kadar neredeydiniz)Bu sevgi hepimizi kuşatmalı,Antep de, Maraş da dayımız vardır.Yollar uzaksa da gf6nfcller yakın,Bundan sonra uzak kalmayın sakın,Birfani kardeşiniz burada bakın!Kiya’da ie7ilmiş e7ayımız vardır.Muharrem KILIc7

  Cevapla

BaharOca 16, 2013

merhaba ben anavosda escortluk hizmeti veren Bahar üniversitede okuyorum özel escortluk hizmeti vermeye yeni başladım avanosda escort bayan ihtiyarcı olan bana ulaşsın

Cevapla

  kaan dikbakanOca 18, 2013

  bahar iletişim numaran yok iletişim umaranı mail at

  Cevapla

   LukaŞub 13, 2013

   Hepinizi saygı ve sevgiyle seamllıyorum.Gaziantep’te yapılan Mahmatlı 2. Tfcrkmenleri Kurultayı ve 1. Gfcz şf6leni toplantısındaki coşku unutulacak gibi değildi. Orada Tfcrke7e, Kumane7ca ve Arape7a konuşan Tfcrkmenler bir araya geldiler. Hepsinde de aynı şuur ve heyecan vardı. d6zellikle Karakee7ililer ve Rişvanlılar e7ok duygulu konuşmalar yaptılar. Birlik ve beraberlikten yana olan tavırlarını net olarak sergilediler. Nasıl, nerede yaşarsak yaşayalım, nasıl konuşursak konuşalım, biz Tfcrkfcz, biz birer Oğuz boyuyuz diyerek, yiğite7e tavır sergilediler.Onların bu samimi ve ie7ten tavırlarını, fclkemize ve milletimize kurulan tuzaklar karşısında duydukları fczfcntfcyfc gf6rfcp de unutmak mfcmkfcn değil. Ankara Gf6lbaşı Mahmatlı Mahallesinden kalkıp oraya gittiğimizde f6zellikle Rişvanlı kardeşlerimizin bu ie7tenlikleri aklımıza Gf6lbaşındaki Rişvanlı kardeşlerimizi getirdi. Onlar Gf6lbaşı ile7esine bağlı Karagedik beldesinde yaşayan ve e7oğunu yakından tanıyıp konuştuğumuz vatandaşlarımız. Karagedikten başlayarak, Haymanaya kadar 17 ayrı kf6y ve beldede Rişvan Tfcrkmenleri yaşamaktadır. Gaziantep toplantısında Rişvanlı kardeşlerimizin şuurunu gf6rfcnce, Ankara Gf6lbaşı Rişvanlarından uzak kaldığımız ve bugfcne kadar onlarla ilgilenmediğimiz ie7in sue7luluk hissettim. Gf6lbaşının Mahmatlı Mahallesi Tfcrkmenleri yaklaşık 500 yıldır orada yaşamaktadırlar. En az 150-200 yıldır da Karagedikli Rişvanlı kardeşlerimizle ie7li dışlıdırlar. Ancak, bu iki boyun, Yıldız Han’ın Oğulları Beğdili ve Kızık beylerden geldiği, dolaysıyla amcaoğlu oldukları konusu belki de hie7 gfcndeme gelmedi. Bu eksiklik, biz araştırmacılarındır diye dfcşfcnfcyorum. Yaklaşık bir asır f6nce, seyyah Kantemiroğlu Karagedik Rişvanlıları hakkında f6nemli tespitler yapmıştır. Ancak bu tespitler fczerinde e7alışan kimse olmamıştır. Atatfcrk’fcn Anadolu’da kurtuluş mfccadelesini başlattığı yıllarda, Gf6lbaşından Ankara’ya giden yol fczerindeki Kepekli yokuşunda, Mustafa Kemal’le karşılaşan Karagedikli Rişvan beği Mustafa beğ Atatfcrk’fcn mfccadelesinin f6nemini ve gereğini kavramış ve ona sınırsız destek vermiştir. Atatfcrk bu desteği ve Polatlı’nın Tfcrkobası kf6yfcnden Tfcrkoğlu Ali’nin kendisine verdiği desteği hie7 bir zaman unutmamış ve bu vatansever beğlerin gfce7lenmeleri ie7in elinden geleni yapmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Tfcrkiye’ye ithal edilen fce7 traktf6rden biri Atatfcrk Orman c7iftliğine, biri Polatlı Tfcrkobası kf6yfcnden Tfcrkoğlu Ali’ye, biri de Karagedik kf6yfcnden Rişvan beği Mustafa beğe verilmiştir. Bu konuya ilişkin detaylara araştırmacıların yazılarından ulaşılabilir. Burada anlatmak istediğimiz, bu topraklarda yaşayan insanların binlerce yıllık akrabalık bağlarıyla birbirlerine bağlı olduklarını gf6stermektir. Edebiyatımızda bu kardeşliğin belgeleri olarak yer olan binlerce hikaye, tfcrkfc, şiir ve ağıt vardır. Yeterki onları gf6rmek isteyelim. Bu anlamda bugfcn burada Rişvanoğlu mahlaslı bir Tfcrkmen ozanının şiirine yer veriyorum. Bu şiirde, birlik ve beraberlik vurgulaması, Osmanlı df6neminde yapılan yanlış uygulamalara sitem vardır. Ancak hie7 bir şekilde bir yabancılaşma, ayrışma istek ve arzusu gf6rfclmemektedir. Osmanlı imparatorluğu df6neminde, kaynatılan fitne kazanları sonucunda Rişvanlılar, Karakee7ililer ve daha başka Tfcrkmen boyları, o df6nemde Osmanlı toprağı olan Suriye’deki Rakka e7f6lfcne sfcrgfcn edilmişlerdir. Defalarca kıyıma uğramışlardır. Bfctfcn bunlara rağmen, Karakee7ili Tfcrkmenleri de, Rişvanlı Tfcrkmenleri de birlik ve beraberlikten kopmamışlar, her ortamda ve fırsatta Tfcrklfcklerini, Tfcrkmenliklerini vurgulamışlardır. İşte aşağıdaki şiir bunun bir f6rneğidir. Sizleri bu duygulu şiirle başbaşa bırakırken, şu gfcnlerde en e7ok ihtiyae7 duyduğumuz birlik ve beraberliğe katkıda bulunmanız ie7in e7ağrıda bulunuyorum. c7fcnkfc, dış ve ie7 odakların kurdukları kahpe tuzaklardan, ancak birlik ve beraberlik ie7inde olursak kurtulabiliriz. Aksini dfcşfcnmek bile istemiyoruz. Sf6zlerimize şanlı ecdadımız ve peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’in şu Hadis-i Şerifi ile son veriyorum. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Allah’a emanet olun.Muharrem KILIc7BİZE İRİŞVANLI DERLER *İrişvanız şanımız varHas Tfcrkmenden kanımız varHanlar hanı Hanımız varBize İrişvanlı derler.Gezeriz Urum’u, Şam’ıHan olmuş adamın hamıIrakka ceridin damıBize İrişvanlı derler.Df6rt bucakta izimiz varHakk’a df6nfck yfczfcmfcz varYfcrecikte sızımız varBize İrişvanlı derler.Bir olsa da iki cihanDf6nmeyiz biz yolumuzdanBize kızarsa kızsın HanBize İrişvanlı derler.Soyum Tfcrkmen, atam OğuzFitne, fesatta biz yoğuzSandığınızdan da e7oğuzBize İrişvanlı derler.Ay şaşırır, gfcn şaşırırİte uyar, Han şaşırırCeride dağlar aşırırBize İrişvanlı derler. Bahar gelir koyun, kuzuBiz buluruz suyumuzuKf6tfclemen soyumuzuBize İrişvanlı derler .Afşar, Beğdili gardaşımBozulus gf6zfcmde yaşımFitneyle benim savaşımBize İrişvanlı derler.Irasalar elimizdenSustursalar dilimizdenDf6nmeziz biz yolumuzdanBize İrişvanlı derler.İrişvanız kolumuz e7ookGidilecek yolumuz e7ookHan zalımsa, Bolu’muz e7ookBize İrişvanlı derler.Yaylağa e7ıktık kovdularKışlağa indik df6vdfclerAdımız asi koydularBize İrişvanlı derler.İrişvanoğluyum f6zdenAman dilemeyiz sizdenSiz korunun fitnenizden,Bize İrişvanlı derler.* Rişvanoğlu mahlaslı Tfcrkmen ozanı tarafından, Rişvan Tfcrkmenlerinin, Suriye’deki Rakka e7f6lfcne sfcrgfcn edilişleri anısına yazılmış, her şeye rağmen birlik ve beraberliği vurgulayan bir şiir.

   Cevapla

  burakŞub 12, 2013

  mrb bahar hanım ben burak size nasıl ulaşabilirim? bu msn yazarsanız sevinirin.

  Cevapla

  k_r_a_l_050@Şub 21, 2013

  ben nevşehirden mustafa bayanlar bana ulaşın

  Cevapla

  muratMar 19, 2013

  Bahar hanım merhaba en kısa zamanda sizinle tanışmak isterm mail atarsanız sevinirim

  Cevapla

  mustafaMay 24, 2013

  merhaba bahar hanım bana
  mail atın görüşelim seni menmun ederim

  Cevapla

  SinanMay 26, 2013

  Selam bahar hanım
  size nasıl ulaşabilirim
  lütfen irtibat bilgileriniz
  yazar mısınız?
  Sinan
  endustri06@hotmail.com

  Cevapla

  bekir sayılanHaz 02, 2013

  nasıl temasa geçip buluşabiliriz

  Cevapla

  alpaslan yanıkTem 02, 2013

  0542 610

  Cevapla

  onurAğu 11, 2013

  merhaba ben onur bahar.gülşehirdeyim.sana nasıl ulaşabilirim aceba.beni ararmısın seninle vakit geçirmek istiyorum

  Cevapla

  jaxAğu 12, 2013

  slm nasıl ulaşabilirm sana avanostayım

  Cevapla

  AdamAğu 24, 2013

  Selam bu gün nevsehire geliyorum musait iseniz görüselim 053988

  Cevapla

  murat bagcıAğu 26, 2013

  murat ben bahar ara beni 0534894 buluşak murat ismim

  Cevapla

  tayfun keskinEyl 04, 2013

  Merhaba sizinle nasil irtibat kurabilirim ?

  Cevapla

  yükselEyl 07, 2013

  slm tanışalım tel 053547218 aramanı bekliyorum byee

  Cevapla

  SerkanEyl 24, 2013

  Slm ben Serkan iş için Nevşehir’e gelecegim escort bayan arıyorum 539 514

  Cevapla

  sinan ovalıAra 21, 2013

  bahar ara beni memnun kalacaksın

  Cevapla

  serkan barutŞub 03, 2014

  bahar hanım ben derınkuyudan sızın gıbı escort bayana ıhtıyacım var cağrını beklıyorum

  Cevapla

  HakanŞub 12, 2014

  Merhaba nasılsınız. 0554 bana ulaşırmsnz

  Cevapla

  HakanŞub 12, 2014

  Merhaba nasılsınız. 0554.

  Cevapla

  ersin alkanŞub 26, 2014

  bana ulaş 0543 543

  Cevapla

  ahmet günMar 13, 2014

  sana ulaşamıyorum bana ulaşırmısın

  Cevapla

  gknHaz 22, 2014

  Bahar numara gondermailime

  Cevapla

GülOca 16, 2013

slm ben üniversitesi escort gül avansoda oturoyurm özel vip escortum

Cevapla

  sinan karaOca 24, 2013

  SLM GÜL BANA BU MSN MSJ CEK GÖRÜŞELİM YAKINDA AVANOSTAYIM YURT DIŞINDAN GEZMEYE GELÇEM no bırakırsan sevinirim

  Cevapla

  muratMar 19, 2013

  gül hanım sizinle en kısa sürede tanışmak isterim mail atarsanız sevinirim

  Cevapla

  mustafaMay 24, 2013

  merhaba gül hanım mail atarsanız görüşürüz sizin istediginiz şekilde

  Cevapla

  alpaslan yanıkTem 02, 2013

  0542 610 ararsanız sevinirim adım alpaslan

  Cevapla

  jaxAğu 12, 2013

  slm nasıl ulaşabilirim avanostayım

  Cevapla

  murat hacıAğu 26, 2013

  gul hanım navanostayım ararsanız sevinirim telim 0534894

  Cevapla

  HakanŞub 12, 2014

  Merhaba 0.554. bana ulaşırmısınız.

  Cevapla

  xawerŞub 13, 2014

  gül hanım eklein ltf berkant50tr@hotmail iletişim yazarsanız sevinirim

  Cevapla

  ahmet günMar 13, 2014

  sana ulaşamıyorum bana ulaşıyorsun

  Cevapla

kaantorukojinOca 22, 2013

bahar ve gül hanım iletişim no nuz yok no verin arıyayım

Cevapla

bekir sayılanHaz 02, 2013

buluşmak için napalım

Cevapla

MustafaHaz 22, 2013

Meraba nevsehir civarı escortlar bana ulaşın parada anlaşırsak neden olmasın Kapadokya’da bir başkadır fecbooktan ulasilabilinir

Cevapla

alpaslan yanıkTem 02, 2013

slm nevşehir kırşehir civarı bayanların telefonunu bekliyorum 0542 610

Cevapla

alc44Tem 15, 2013

gül hanım ekleyin alc333333@gmail

Cevapla

mehmet 50Ağu 28, 2013

unıversıteli bayan arkadslar sizleri bekliyorum 0536606

Cevapla

Lez Escort Modelimize Yorum Yazmak İster Misiniz?Platin İlanlar
İzmir lez escort karla
İstanbul escort yaren
Anadolu yakası escort ece
Rus lez escort casmina
Ankara escort yıldız
Rus lezbiyen escort casmina
Rus lez escort elina
Anadolu yakası lez escort arzum

Gold İlanlar
Diyarbakır lez escort eylül
İstanbul lez escort buse
Lezbiyen masöz sevgi
İzmir lez escort melisa
Kadıköy lez escort ebru
Rus lezbiyen escort alisa
Rus lezbiyen escort liana
Grup lez escort elian ve liana

Silver İlanlar
Lezbiyen eşimin şiddetinden koruyun
Ataşehir lez escort simge
Malatya escort ışılay
Anadolu yakası lez escort didem
Avrupa yakası lez escort melda
Ankara lolita lez escort nazar
Eryaman escort irem
Kartal escort bayan burcu

Lez ve Lezbiyen Lezbiyen Escort Lez Escort Sitesi Lezescort.org Sitemap

"